Monday, March 22, 2010


DRAUGHTനാടും നഗരവും വേനൽ ചൂടിൽ ഉരുകുമ്പോൾ ദാഹജലമോ തണലോ ഇല്ലാതെ താങ്ങായിരുന്ന മരച്ചില്ലകൾ പോലും കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു